Pijnrevalidatie

Uit FysioPedia
(Doorverwezen vanaf Revalidatie)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Als een patiënt voor zijn – chronische - pijnklachten is uitbehandeld in de eerste en/of tweede lijn en de klachten blijven bestaan, is vaak revalidatie in een revalidatiecentrum geïndiceerd. Immers, hoe langer de pijn bestaat, des te groter is de kans dat in een bepaald stadium niet alleen fysieke maar ook psychische en sociale aspecten in toenemende mate een complexe rol spelen bij de instandhouding van de klachten.

Pijnrevalidatie is gericht op het terugdringen van de invloed van chronische pijn en/ of vermoeidheid, zodat men beter lichamelijk, mentaal en maatschappelijk (bio-psycho-sociaal) kan functioneren. Het doel van pijnrevalidatie is herstel. Patiënten kunnen door actieve deelname aan de pijnrevalidatie hun capaciteiten vergroten of nieuwe capaciteiten ontwikkelen, in overeenstemming met hun mogelijkheden en in harmonie met hun omgeving.


De behandelaars scheppen voorwaarden, patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk toepassen van het geleerde in het dagelijkse leven. De autonomie van de patiënt, dat wil zeggen het zelf keuzes kunnen maken, is een zeer belangrijk uitgangspunt in het behandelproces. De patiënt neemt zelf verantwoordelijkheid in het behandelproces en is bereid tot verandering en het vervolgens uitproberen van de aangereikte tips en nieuwe, andere methodes. De doelstellingen waar aan gewerkt wordt, worden bepaald aan de hand van persoonlijke concrete doelstellingen, zie onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld doelstelling:

  • Ik wil weer zelf boodschappen kunnen doen op de fiets

Voorbeelden van doelstellingen tijdens pijnrevalidatie:

  • Lichamelijk, een opbouwend fiets- en/of loopschema uitvoeren
  • Mentaal, het leren kiezen om deze activiteit voorrang te geven boven het uit angst voor klachtentoename kiezen voor thuisblijven.
  • Sociaal, het leren omgaan met onbegrip uit de omgeving voor het afwisselen en onvoorspelbaar zijn van goede en slechte momenten, omdat het de ene dag wel mogelijk kan zijn om de boodschappen te doen en de andere dag niet eens mogelijk is naar buiten te lopen


Optimaal functioneren in de maatschappij

Onder optimaal functioneren in de maatschappij verstaan we actieve deelname aan maatschappelijke processen en gebeurtenissen, dus het optimaal functioneren in de sociale rollen die voor mensen relevant zijn. Belangrijke aspecten zijn betaalde of onbetaalde arbeid en andere activiteiten die passen bij de levensfase waarin men zich bevindt. Dit kan zijn 'het volgen van scholing' of 'het opvoeden van kinderen'. Gezien het toenemend maatschappelijk belang van arbeidsintegratie is het nodig om in een vroeg stadium van de behandeling aandacht te schenken aan mogelijkheden van arbeidsparticipatie.


Attitude van behandelaars

Een professionele houding van behandelaars is onontbeerlijk voor het pijnrevalidatieproces. Ze gebruiken hun deskundigheid om de patiënt in staat te stellen keuzes te maken en capaciteiten te vergroten of te ontwikkelen. Behandelaars respecteren de grenzen van de ander en kennen hun eigen grenzen. De grenzen van professioneel handelen worden bepaald door deskundigheid, normen en waarden van professionals en hun verantwoordelijkheden binnen behandelteams.


Interdisciplinaire teams

Interdisciplinair werkende teams voeren de pijnrevalidatiebehandeling uit. Dit zijn teams samengesteld uit behandelaars van verschillende disciplines die een gemeenschappelijk behandeldoel hebben en dit regelmatig op- en met elkaar afstemmen. Interdisciplinariteit is noodzakelijk omdat beperkingen als gevolg van chronische pijn en vermoeidheid bio-psycho-sociale achtergronden hebben. Daarbij is goede communicatie en bereidheid tot het kijken buiten de grenzen van de eigen discipline een voorwaarde.

Externe links

Voor meer informatie over Pijnrevalidatie, zie Pijnrevalidatie.nl