BIG-register

Uit FysioPedia
Versie door Rob (overleg | bijdragen) op 20 jan 2007 om 21:01 (New page: == Het BIG-register == Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, f...)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het BIG-register

Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen verloskundigen en verpleegkundigen registreert en eventuele beperkingen in hun bevoegdheid aantekent. Dit kan gaan om beperkingen opgelegd door een tucht- of strafrechter. Het kan ook gaan om een clausule opgelegd aan een beroepsbeoefenaar met een buitenlands diploma.

Alleen diegenen die zijn ingeschreven in het BIG-register mogen de door de wet beschermde titel voeren en aanspraak maken op de bevoegdheden die met de titel samenhangen.

In de toekomst zal periodiek getoetst gaan worden of de kennis en vaardigheden van de ingeschrevenen in het BIG-register nog voldoen aan het minimaal vereiste niveau: de periodieke registratie.

Het BIG-register heeft een maatschappelijke functie, naast het instellen en beheren van het register, verstrekt het BIG-register op verzoek ook informatie over de registratie en uit het register aan beroepsbeoefenaren, organisaties en burgers. Alleen de informatie die direct met de beroepsuitoefening te maken heeft is openbaar. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt. Op het BIG-register is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De persoonsgegevens van ingeschreven beroepsbeoefenaren zijn goed beschermd.


Raadplegen BIG-register

U wilt meer weten over een bepaalde beroepsbeoefenaar. Alleen de volgende gegevens zijn openbaar:


1. of iemand met recht de beroepstitel voert

2. of de inschrijving van een persoon is geschorst en voor hoelang

3. of een ingeschrevene gedeeltelijk ontzegd is van de bevoegdheid het beroep uit te oefenen, om welke handelingen het gaat en voor hoelang

4. of aan een ingeschrevene voorwaarden zijn gesteld die een beperking inhouden op de beroepsuitoefening, welke dat zijn en voor hoelang

5. of een wettelijk erkend specialisme is aangetekend en, zo ja, welk specialisme.

Zoeken in het BIG-register naar de bevoegdheden van een beroepsbeoefenaar is eenvoudig als de raadpleger beschikt over het BIG-inschrijfnummer. Veel beroepsbeoefenaren vermelden op hun briefpapier, nota's en in de telefoongids hun BIG-inschrijfnummer. Het BIG-inschrijfnummer is een persoonlijk 11-cijferig nummer dat een beroepsbeoefenaar bij inschrijving in het BIG-register ontvangt.


Zoeken via de helpdesk van het BIG-register

De medewerkers van de BIG-informatielijn kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 17.00 voor u de openbare informatie van de registers raadplegen: 0900-8998225 (EUR 0,10 per minuut). U kunt de helpdesk ook een e-mail sturen. U ontvangt in principe binnen twee werkdagen een antwoord op uw bericht. Vermeldt u in uw bericht alstublieft zoveel mogelijk gegevens van de beroepsbeoefenaar waarnaar u op zoek bent.


Zelf zoeken via de interactieve toegang

Indien u beschikt over voldoende gegevens van een beroepsbeoefenaar kunt u ook zelf zoeken in de registers. Om gebruik te kunnen maken van deze extra service, wordt per zoekpad een aantal gegevens gevraagd. Het BIG-register realiseert zich dat een raadpleger niet altijd beschikt over de gevraagde (persoonlijke) gegevens. Toch zijn deze gegevens nodig om een unieke selectie uit het register te kunnen maken en zo met zekerheid de gegevens van de juiste persoon naar voren te krijgen. Uiterste zorgvuldigheid is hierbij van groot belang. Zoeken via de interactieve toegang is daarom met name geschikt voor werkgevers en andere partijen die beschikken over voldoende zoekinformatie.

Zoeken in het BIG-register