Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS): verschil tussen versies

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 66: Regel 66:
'''Responsiviteit'''
'''Responsiviteit'''


De correlatie met veranderings-scores op andere meetinstrumenten (longitudinale constructvaliditeit) is berekend 2 :
De correlatie met veranderings-scores op andere meetinstrumenten (longitudinale constructvaliditeit) is berekend 2:
-de Roland Disability Questionnaire r = 0.60
-de Roland Disability Questionnaire r = 0.60
-de pijnintensiteit (VAS) r = 0.53
-de pijnintensiteit (VAS) r = 0.53

Huidige versie van 29 mei 2008 om 09:26

Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS)
Doelgroep: Patiënten met chronische

lage rugklachten in de eerste lijn

Benodigde tijd: 5-10 minuten
Kosten: Fotokopie
Scholing vereist: Geen specifieke training vereist
Waar verkrijgbaar: xx

Deze vragenlijst is ontwikkeld volgens een methodologische procedure van beperkingeninventarisatie. Via data-analyse heeft itemontwikkeling en selectie plaatsgevonden. De vragenlijst is in Engelstalige literatuur als valide, betrouwbaar en responsief genoemd 1. Dit geldt ook voor de Nederlandstalige versie 2. De QBPDS bevat 20 items op het gebied van dagelijkse activiteiten. De items zijn geselecteerd uit 6 relevante sub-domeinen van functionele vaardigheden voor patiënten met lage rugklachten.


Instructies aan patiënt

‘Heeft u vandaag moeite om de volgende activiteiten uit te voeren vanwege uw rug-klachten?’


Overzicht

Vorm

Een door de patiënt zelf in te vullen vragenlijst van 20 items.

Subschalen

Geen. De vragen hebben betrekking op 6 deelgebieden van het dagelijks functioneren: bed-rust, zitten-staan, lopen, bewegen, bukken, zware voorwerpen verplaatsen.

Scoring

Per vraag zijn er zes antwoordcategorieën: 0 = totaal geen moeite 1 = nauwelijks moeite 2 = enige moeite 3 = veel moeite 4 = zeer veel moeite 5 = niet in staat

De totaalscore is de som van alle items. De eindscore varieert van 0 (geen beperking) tot 100 (volledig beperkt).

Betrouwbaarheid

Interne consistentie

De interne consistentie is goed, de Cronbach’s alpha varieert van 0.95 - 0.96 2

Test-hertest betrouwbaarheid

De test-hertest betrouwbaarheid is goed gemeten over een periode van: 1 week: r = 0.90 en ICC = 0.902

Inter-/intrabeoordelaars betrouwbaarheid


Validiteit

Inhoudsvaliditeit

Constructvaliditeit

De correlatie van de QBPDS met ander meetinstrumenten is berekend 2: -de Roland Disability Questionnaire r = 0.80 en 0.91 -pijnintensiteit (VAS) r = 0.74 en 0.70

Criteriumvaliditeit

Responsiviteit

De correlatie met veranderings-scores op andere meetinstrumenten (longitudinale constructvaliditeit) is berekend 2: -de Roland Disability Questionnaire r = 0.60 -de pijnintensiteit (VAS) r = 0.53 -het klachtenbeloop r = 0.35

Referenties

  1. Kopec J., Esdaile J.M., Abrahamowicz M., Abenhaim L., Wood-Dauphinee S., Lamping D.L., Williams J.I. The Quebec Back pain Disability Scale. Measurement properties. Spine 1995; 20(3):341-352
  2. Schoppink L.E.M., van Tulder M.W., Koes B.W., Beurskens A.J.H.M. de Bie R.A. Reliability and validity of the Dutch adaptation of the Quebec Back Pain Disability Scale. Physical Therapy 1996:76:268-275