Arthritis Impact Measurement Scales (AIMS)

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Arthritis Impact Measurement Scales (AIMS)
Doelgroep: Patiënten met reumatoïde arthritis
Benodigde tijd: 15-25 minuten
Kosten: Fotokopie
Scholing vereist: Geen specifieke training vereist
Waar verkrijgbaar: xx

De Arthritis Impact Measurement Scales (AIMS) meet fysieke, sociale en emotionele aspecten van algemeen welbevinden. De oorspronkelijke versie is ontwikkeld in 1980, later is in 1991 een gemodificeerde versie ontwikkeld (AIMS2)1. Beide meetinstrumenten zijn in het Nederlands vertaald 2 3. De hieronder volgende gegevens hebben betrekking op deze Nederlandse versie van de AIMS2 3.

Instructies aan patiënt

Geen specifieke instructie


Overzicht

Vorm

Een door de patient zelf in te vullen vragenlijst.


Subschalen

Er worden drie domeinen gemeten: fysieke dimensie, psychologische dimensie en een sociale dimensie. De fysieke dimensie wordt gemten door 6 schalen: bewegingsmogelijkheden, lopen en buigen, hand- en vingerfuncties, armfuncties, persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken. De psychologische dimensie bevat 2 schalen: stress en stemming. De sociale dimensie bestaat uit 2 schalen: sociale activiteiten en steun van familie en vrienden. Verder wordt de algemen invloed van de aandoening gemeten door de schalen: reuma-pijn, werk, tevredenheid, gezondheidsopvatting en arthritis impact.


Scoring

Per vraag zijn5 antwoordmogelijkheden. De totaalscore komt tot stand via een omrekenschema. Daarbij worden een aantal items gehercodeerd. De orignele scores per schaal worden omgezet van 0 (erg goed) tot 10 (erg slecht). Een handleiding voor deze berekening is aan de lijst toegevoegd.


Betrouwbaarheid

Interne consistentie

De interne consistentie per schaal is voldoende tot goed, Cronbach’s alpha varieërt van 0.66 – 0.89 3. 0.65 – 0.91 4.


Test-hertest betrouwbaarheid

De test-hertestbetrouwbaarheid is goed over een periode van: 1 maand r = 0.73 –0.93 4.


Intra/interbeoordelaarsbetrouwbaarheid


Validiteit

Inhoudsvaliditeit

Factoranalyse identificeert de drie genoemde dimensies3 4.


Constructvaliditeit De DUTCH-AIMS2 discrimineert tussen zieken en gezonden, behalve de subschaal steun van familie en vrienden3. De correlatie met andere meetinstrumenten is berekend 3: The American Rheumatism Association Functional Class r = 0.31 - 0.56 Vermoeidheid (VAS) r = 0.19 - 0.51 Pijn (VAS) r = 0.29 - 0.45 Health Assessment Questionnaire (HAQ) r = 0.40 - 0.86


Criterium validiteit

Responsiviteit


Referenties

  1. Meenan RF, Mason JH, Anderson JJ et al. AIMS2: the content and properties of a revised and expanded Arthritis Impact Measurement Scales health status questionnaire. Arthritis Rheum 1992;35:1-10.
  2. Taal E, Seydel E, Jacobs J, Wiegman O, RaskerJJ. De Nederlandse Arthritis Impact Measyrement Scales (DUTCH-AIMS). Bepaling van fysieke en psychosociale gezondheidsaspecten van reumatoïde arthritis. Gedrag&Gezondheid 1989;17(2):69-74
  3. Riemsma RP, Taal E, Rasker JJ, Houtman PM, van Paassen HC, Wiegman O. Evaluation of a Dutch version of the AIMS2 for patients with rheumatoid arthritis. Brit J Rheumatol 1996; 35:755-760.
  4. Evers AW, Taal E, Kraaimaat FW, Jacobs JW, Abdel-Nasser A, Rasker JJ, Bijlsma JW. A comparison of two recently developed health status instruments for patients with arthritis: Dutch-AIMS2 and IRGL. Arthritis Impact Measurement Scales. Impact of Rheumatic diseases on General health and Lifestyle. Br J Rheumatol 1998;37(2):157-64.