Disability Rating Index (DRI)

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Disability Rating Index (DRI)
Doelgroep: Pijn in bewegingsapparaat. Chronische lage rugpijn in het bijzonder, maar ook nek, schouder,

knie en heup

Benodigde tijd: 5-6 minuten
Kosten: Fotokopie
Scholing vereist: Geen specifieke training vereist
Waar verkrijgbaar: xx


Instructies aan patiënt

"Geef door middel van een vertikaal streepje op een 100 mm horizontale lijn aan in hoeverre u deze activiteit kunt uitvoeren".

Overzicht

Vorm

Een door de patiënt zelf in te vullen vragenlijst van 12 items.

Subschalen

Geen. De vragenlijst heeft betrekking op drie gebieden van het algemeen dagelijks functioneren: activiteiten dagelijks leven (ADL) (vragen1-4), dagelijkse fysieke activiteiten (vragen 5-8) en zwaar werk-gerelateerde activiteiten (vragen 9-12). De items zijn geordend van lichte naar zwaardere belasting.

Scoring

Per vraag wordt gescoord op een visuele analoge schaal (VAS). Linker en rechter uiteinde van de schaal zijn aangegeven als "zonder moeilijkheden" (= 0) en "helemaal niet" (= 100). De afstand tussen het ‘streepje van de patiënt’ en het 0-punt in mm is de score per vraag. De totaalscore is het gemiddelde van alle scores. Dit gemiddelde wordt uitgedrukt als een percentage van hoogst mogelijke score. Door alle 12 scores in een grafiek te presenteren kan een Disability Rating Profile (DRP) gemaakt worden.


Betrouwbaarheid

Interne consistentie

De interne consistentie is goed, Cronbach's alpha = 0.84

Test-hertest betrouwbaarheid

Test-hertest betrouwbaarheid is goed over een periode van: 1 dag r = 0.95 3 dagen r = 0.92

Inter-/intrabeoordelaars betrouwbaarheid

Goede inter beoordelaarsbetrouwbaarheid na 3 dagen r = 0.99 Goede intra beoordelaarsbetrouwbaarheid na 3 dagen r = 0.98


Validiteit

Inhoudsvaliditeit

Beoordeling door deskundigen van Rugkliniek van Academisch Ziekenhuis te Stockholm.

Constructvaliditeit

  1. De DRI discrimineert tussen gezonden en zieken (multiple sclerose) met verschillend niveau van fysieke beperkingen.
  2. De DRI discrimineert tussen twee subgroepen van dezelfde diagnostische categorie
  3. De DRI discrimineert tussen mate van functionele beperkingen in relatie tot leeftijd in gezonde proefpersonen.
  4. De DRI correleert met de Functional Status Questionnaire ICC = 0.46
  5. De DRI correleert met de Oswestry Low Back Disability Questionnaire ICC = 0.38
  6. De DRI correlatie met observaties tijdens een gedragstest, waarin de activiteiten weerspiegeld in de 12 items daadwerkelijk dienden uitgevoerd te worden: ICC = 0.48

Criterium validiteit


Responsiviteit


De DRI geeft een significante verbetering aan in niveau van functioneren bij postoperatieve heup en knieoperaties over een periode van 2 tot 6 maanden (longitudinale constructvaliditeit (hfst 2)).

Referenties

Salén BA, Spangfort EV, Nygren AL, Nordemar R. The Disability Rating Index: an instrument for the assessment of disability in clinical settings. J.Clin. Epidemiol.1994 vol. 47, 12: 1423-1434