Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)
Doelgroep: Patiënten met fibromyalgie
Benodigde tijd: 5 minuten
Kosten: Fotokopie
Scholing vereist: Geen specifiek training vereist
Waar verkrijgbaar: xx

De Fibromyalgia Impact Questionnaire is ontwikkeld naar analogie van de Health Assessment Questionnaire (HAQ) en de Arthtritis Impact Measurement Scale (AIMS). Enkele items zijn uit deze twee vragenlijsten overgenomen. Tevens zijn er enkele vragen aan toegevoegd, die al eerder werden gebruikt in descriptieve studies over fibromyalgie 1.

Instructies aan patiënt

Alle vragen hebben betrekking op de afgelopen week Vraag 1 :omcirkel bij elk onderwerp hoe vaak u de activiteit kunt uitvoeren. Vraag 2 – 3 :omcirkel het aantal dagen, dat op u van toepassing is. Vraag 4 – 10 :geef op de lijn met een streepje aan wat bij u past.

Overzicht

Vorm

Een door de patiënt zelf in te vullen vragenlijst.

Subschalen

De vragenlijst bestaat uit drie delen. In deel 1 worden 10 vragen gesteld over uitvoeren van activiteiten waarbij grote spiergroepen betrokken zijn. Deel 2 bevat twee vragen naar het aantal “goede dagen” en aantal dagen arbeidsverzuim gedurende de afgelopen week. In deel 3 worden 7 vragen gesteld over: mogelijkheid om te werken, pijn, moeheid, ochtendstijfheid, algehele stijfheid, angst en depressie.

Scoring

Deel 1: per vraag 4 antwoordcategorieën (0 = altijd 1 = meestal 2 = soms 3 = nooit). Totaalscore fysieke functioneren is de som van alle scores gedeeld door het aantal ingevulde vragen. Deel 2: per vraag het aantal dagen aangeven. Dit is tevens per vraag de totaalscore. Deel 3: per vraag score aangeven op een visuele analoge schaal (VAS). Per vraag zijn de eindpunten van de VAS anders gedefinieerd. De totaalscore wordt per vraag omgezet in een score van 0 tot 10.

Betrouwbaarheid

Interne consistentie

Test-hertest betrouwbaarheid:

De test hertest betrouwbaarheid is voor elk item van de vragenlijst gemeten over een periode van een week1 : De gemiddelde correlatie voor items over pijn r = 0.56. De gemiddelde correlatie voor items over fysiek functioneren r = 0.95


Inter-/intrabeoordelaars betrouwbaarheid


Validiteit

Inhoudsvaliditeit

Samengesteld op basis van de inhoud van de Arthritis Impact Measurement Scale (AIMS) maar geeft niet helemaal fysieke beperkingen van fibromyalgie patiënten weer1.

Constructvaliditeit

De correlatie van scores van de FIQ met andere meetinstrumenten is berekend1: -subschalen van de Arthritis Impact Measurement Scale (AIMS) r varieert van 0.67 - 0.76 -ernst van de fibromyalgie /ziekte activiteit (AIMS) r varieert van 0.28 - 0.83 -het aantal tenderpoints, gemeten in twee groepen. Groep 1 r varieert van 0.30 – 0.40 en in groep 2 varieert r van 0.14 –0.70.

Criterium validiteit

Responsiviteit

De resultaten zijn tegenstrijdig. In twee studies werd een significant verbetering gevonden in de tijd. In twee andere studies kon dit niet worden aangetoond2.


Referenties

  1. Burkhardt CS, Clark SR & Bennett RM. The Fibromyalgia Impact Questionnaire: Development and Validation. J Rheumatol, 1991;18(5):728-733.
  2. Mannerkorpi K & Ekdahl C. Assessment of functional limitation and disability in patients with fibromyalgia. Scand J Rheumatol, 1997;26:4-13.