Functionele Handicap Score

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Functionele Handicap Score
Doelgroep: Patiënten met geopereerd carpaal tunnel syndroom
Benodigde tijd: 5-10 minuten
Kosten: Fotokopie
Scholing vereist: Geen specifieke training vereist
Waar verkrijgbaar: xx

Voor patiënten met een carpaal tunnel syndroom is een evaluatieve vragenlijst ontwikkeld door Levine1 . De vragenlijst bestaat uit 2 delen. Een deel scoort de ernst van de symptomen, het andere deel scoort de functionele beperkingen. Er bestaat een Nederlandstalige versie, die in onderzoek is toegepast 2.

Instructies aan patiënt

Deel 1: ‘geef de mate van typische klachten aan gedurende de afgelopen 2 weken’.

Deel 2: ‘hebben de hand/pols klachten invloed gehad op het uitvoeren van de genoemde activiteiten gedurende afgelopen 2 weken'.

Overzicht

Vorm

Een door de patiënt zelf in te vullen vragenlijst.

Subschalen

Deel 1. Bevat 11 vragen met betrekking tot de ernst van de klachten. Deel 2. Bevat 8 vragen over problemen bij uitvoeren van (hand)activiteiten in het dagelijks leven

Scoring

Deel 1, per vraag zijn er 5 antwoordcategorieën. Score 1 betekent geen klachten en score 5 betekent de ergste klachten. De totaalscore van de ernst is de gemiddelde score van de 11 vragen. Deel 2, per activiteit zijn 5 antwoordcategorieën. Score 1 betekent ‘geen probleem’ en score 5 geeft aan ‘ik kan het helemaal niet meer. De totaalscore van functionele handicapscore is het gemiddelde van de 8 vragen.

Betrouwbaarheid

Interne consistentie

De interne consistentie is voor beide delen goed. Voor de klachtenscore (ernst) is Cronbach’s alpha 0.89 1, voor de functionele handicapscore is Cronbach’s alpha 0.911

Test-hertest betrouwbaarheid

De test-hertest betrouwbaarheid is goed over een periode van 2 dagen 1 : klachtenscore(ernst) r = 0.9 functionele handicapscore r = 0.93

Inter-/intrabeoordelaars betrouwbaarheid

Validiteit

Inhoudsvaliditeit

De samenstelling van de vragenlijst is gebaseerd op meningen van experts (handchirurg, reumatoloog en patienten).

Constructvaliditeit

De klachtenscore van de FHS correleert met: de handicapscore van de FHS rs = 0.63 de knijpkracht (grip en pinch) rs = 0.38 en 0.47 een tweepuntsdiscriminatie test rs = 0.15 de Semmes Weinstein Filamententest rs= 0.17 de geleidingssnelheid van n. medianus rs = 0.11 De handicapscore van de FHS correleert met: de knijpkracht (grip en pinch) rs = 0.50 en 0.60 Een tweepunts discriminatietest rs = 0.42 de Semmes Weinstein Filamententest rs = 0.24 de geleidingssnelheid van n. mediamus rs= 0.12

Criterium validiteit

Responsiviteit

Voor de responsiviteit is de ratio in verschil pre- en direct postoperatief berekend (effect size). De effect size van de ernstscore bedraagt 1.4 en van de handicapscore is de effect size 0.82. Ook zijn de effect sizes berekend over de periode peroperatief en drie maanden later. Voor de ernstscore is de effect size dan 1.13 en voor de handicapscore 0.71.


Referenties

  1. Levine D.W., Simmons B.P, Koris M.J., Daltroy L.H., Hohl G.G., Fossel A.H., Katz J.Ns. A self-administrated Questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in carpal tunnel syndrome. The Journal of Bone and Joint Surgery. 1993;75-A(11):1585-1592
  2. Hoefnagels WAJ, van Kleef JGF, Mastenbroek GGA, de Blok JA, Breukelman AJ, de Krom MCTFM. Operatieve behandeling wegens carpaletunnelsyndroom: endoscopisch of klassiek(open)? Een prospectief gerandomiseerd onderzoek. Ned. Tijdschr. Geneeskd 1997 3 mei;141(18):878-882