Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie

Uit FysioPedia
(Doorverwezen vanaf KNGF)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)

Het KNGF behartigt voor ruim 20.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

Al sinds 1889 fungeert het KNGF als beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten uit diverse werkvelden. Het grootste aantal leden is in loondienst of vrijgevestigd; een kleine groep is student, waarnemer, werkzaam in het buitenland en niet-praktiserend.

Het KNGF geeft twee bladen uit. FysioPraxis en het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie.


Missie van het KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.


De organisatie

Eén organisatie voor alle Nederlandse fysiotherapeuten. In regio's onderverdeeld en met een vooruitstrevend kwaliteitsprogramma maakt het KNGF zich sterk voor ongeveer 20.000 leden.

Het hart van het KNGF klopt in de regio's. Daar voeren we het kwaliteitsbeleid uit en bouwen we aan het IOF (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie). Ook overlegstructuren komen daar van de grond, bijvoorbeeld met zorgaanbieders, instellingen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

Het hoofdkantoor vindt u in Amersfoort. Met enthousiasme en professionaliteit biedt het KNGF haar leden onder meer de volgende diensten aan:

-Individueel ledenadvies over uiteenlopende onderwerpen -Uitgave tijdschriften: FysioPraxis en het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie -Organisatie van het jaarlijkse KNGF-congres fysiotherapie -Ontwikkelingen van KNGF-richtlijnen -Drukwerk voor leden.


Voordelen voor KNGF leden:

  • Algemene belangenbehartiging van fysiotherapie
  • Belangenbehartiging werkgevers en werknemers
  • Individueel advies over juridische, financiële of personele zaken
  • Ontwikkeling van kwaliteitsbeleid
  • Advies
  • Kennis- en nieuwsbron
  • Wetenschappelijke ontwikkeling
  • Educatie
  • KNGF-congres
  • Praktische service en kortingen

Commissies

Binnen het KNGF is een aantal commissies actief.


Wetenschappelijke Raad Fysiotherapie en Provisorium Fysiotherapie

Het Ministerie van VWS heeft op 27 november 2000 de Wetenschappelijke Raad Fysiotherapie en het Provisorium Fysiotherapie geïnstalleerd.


Wetenschappelijk College Fysiotherapie

Op 7 december 2005 heeft de AV het Wetenschappelijk College Fysiotherapie ingesteld.


Contact

De algemene adresgegevens van het KNGF:

Postadres: KNGF Postbus 248 3800 AE Amersfoort

Bezoekadres Stadsring 159b 3817 BA Amersfoort

Telefoon: 033-467 29 00 Fax: 033-467 29 99 Email:hoofdkantoor@kngf.nl