Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire
Doelgroep: Patiënten met lage rugpijn
Benodigde tijd: 5-10 minuten
Kosten: Fotokopie
Scholing vereist: Geen specifieke training vereist
Waar verkrijgbaar: xx

Deze vragenlijst is ontwikkeld op de orthopedische afdeling van het Oswestry Hospital (Shropshire, Engeland) door Fairbanks 1. De vragenlijst is bedoeld om de mate van funktionele beperkingen door pijn bij personen met lage rugklachten te kwantificeren. De Oswestry is gebruikt voor screening, therapieplanning en evaluatie van behandeling. Er bestaat in de engelse literatuur ook een gemodificeerde versie 2.

Instructies aan patiënt

Met de vragenlijst willen wij een indruk krijgen over beperkingen die u ondervindt in het dagelijks leven ten gevolge van rugklachten. "Kruis bij elke vraag het antwoord aan dat het meest uw situatie weergeeft"


Overzicht

Vorm

Een door de patiënt zelf in te vullen vragenlijst van 10 items.

Subschalen

Geen. De vragenlijst meet 10 deelgebieden van het algemeen dagelijks functioneren: pijn, persoonlijke verzorging, tillen, lopen, zitten, staan, slapen, sex, sociaal functioneren en reizen.

Scoring

Per vraag zijn er 6 antwoordcategorieën. De eerste antwoordcategorie (score 0) geeft geen beperkingen aan, de laatste categorie (score 5) betekent de meeste beperkingen. De totaalscore is de som van de tien delen vragen (maximaal 50) vermenigvuldigd met factor 2. De gevonden waarde representeert het "beperkingen-percentage" (0-100%).


Betrouwbaarheid

Interne consistentie

Een goede interne consistentie werd gerapporteerd, echter geen Cronbach’s alpha gegeven 1

Test-hertest betrouwbaarheid

De test hertest betrouwbaarheid is goed gemeten over een periode van 2 uur r = 0.94 3 1 dag r = 0.99 3 1 week ICC = 0.83 3

Inter-/intrabeoordelaars betrouwbaarheid

Validiteit

Inhoudsvaliditeit

Constructvaliditeit

De correlatie met andere meetinstrumenten is berekend 3: -fysieke testen r = 0.47 –0.74 -paraspinale spieratrofie r = 0.33 -pijn intensiteit (VAS) r =0.47 –0.62 -psychologische variabelen (MMPI) r = 0.33 -low back outcome scale r = 0.87 -pain disability index r = 0.83

Criterium validiteit

Responsiviteit

  1. Longitudinale constructvaliditeit in diverse studies met verschillende andere uitkomstmaten aangetoond 3.
  2. De effect size van de Oswestry zijn berekend voor een groep verbeterde patiënten en een groep niet verbeterde patiënten. De effect size voor de verbeterde groep is 0.80 en voor de niet verbeterde groep –0.04 4
  3. De area under the ROC-curve voor de Oswestry bedraagt 0.76 4


Referenties

  1. Fairbanks JCT, Davies JB, Couper J, O'Brien JP. The Oswestry low-back pain disability questionaire. Physiotherapy 1980: 66(8):271-273
  2. Hudson-Cook N, Tomes-Nicholson K, Breen A. A revised Oswestry disability questionnaire. In: Roland MO, Jenner JR (eds). Backpain: new approaches to rehabilitation and education. Manchester: University Press,1989:187-204
  3. Beurskens AJHM, de Vet HCW, Köke AJA, van der Heijden GJMG, Knipschild PG. Measuring the functional status of patients with low back pain. Assessment of the quality of four disease-specific questionnaires. Spine 1995; 20:1017-1028
  4. Beurskens AJHM, de Vet HCW, Köke AJA. Responsiveness of functional status in low back pain. A comparison of different instruments. Pain;1996 65: 71-76