Pain Disability Index

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Pain Disability Index
Doelgroep: Patiënten met chronische pijn
Benodigde tijd: 2-4 minuten
Kosten: Fotokopie
Scholing vereist: Geen specifieke training vereist
Waar verkrijgbaar: xx

Deze korte vragenlijst, ontwikkeld door Pollard 1, meet de invloed van pijnklachten op het algemeen functioneren binnen 7 gebieden: gezin/huishouden, recreatie, sociale activiteiten, beroep, sexueel gedrag, zelfverzorging en levensnoodzakelijke functies.


Instructies aan patiënt

De patiënt wordt gevraagd om bij elk levensgebied aan te geven in welke mate pijn invloed heeft op het betreffende levensgebied. Het is daarbij de bedoeling om de gemiddelde invloed van de pijn aan te geven. Dus niet alleen als de pijn het ergste is.


Overzicht

Vorm

Een door de patiënt zelf in te vullen vragenlijst met 7 items.

Subschalen

Geen. De vragenlijst meet in 7 deelgebieden van het algemeen functioneren: gezin/huishouden, recreatie (hobbies, sport, vrije tijd,), sociale activiteiten, beroep, sexueel gedrag, Zelfverzorging en levens-noodzakelijke functies (eten, slapen, ademhalen).

Scoring

Per vraag moet antwoord gegeven worden op een numerieke 11 puntsschaal. De score 0 betekent ‘niet beperkt’ en de score 11 betekent ‘onmogelijk’ De totaalscore is de som van de individuele scores. Deze kan variëren van 0-70.


Betrouwbaarheid

Interne consistentie

De interne consistentie is goed, Cronbach’s alpha varieert van 0.87 2 tot 0.86 3

Test-hertest betrouwbaarheid

De test hertest betrouwbaarheid is matig gemeten over een periode van: 2 maanden r = 0.44 3

Inter/intrabeoordelaars betrouwbaarheid


Validiteit

Inhoudsvaliditeit

Constructvaliditeit

  1. PDI kan discrimineren tussen niveau van de beperkingen van patiënten vlak na een operatie en van patiënten die een aantal maanden hersteld zijn van die operatie1.
  2. PDI kan discrimineren tussen poliklinische en klinische patiënten met chronische pijn2.
  3. De score van de PDI wordt voor een grootste deel verklaard door de factoren; de mate waarin de patiënt op bed ligt, de frequentie waarmee activiteiten worden onderbroken en psychologische distress 3.

Criteriumvaliditeit

Responsiviteit


Referenties

  1. Pollard CA. Preliminary validity study of Pain Disability Index. Percept. Mot. Skills, 59 (1984) 974.
  2. Tait RC, Pollard CA, Margolis RB, Duckro PN, Krause SJ. The Pain Disability Index: psychometric and validity data. Arch. Phys. Med. Rehab. 68 (1987) 438-441.
  3. Tait RC, Chibnall JT, Krause S. The Pain Disability Index: psychometric properties.

Pain, 40 (1990) 171-182.