Roland Disability Questionnaire (RDQ)

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roland Disability Questionnaire (RDQ)
Doelgroep: Patiënten met acute, sub-acute en chronische lage rugpijn (RDQ-24 en 18) met uitstraling in been (RDQ-23)
Benodigde tijd: 5-10 minuten
Kosten: Fotokopie
Scholing vereist: Geen specifieke training vereist
Waar verkrijgbaar: xx

Deze vragenlijst is afgeleid van de Sickness Impact Profile (SIP). De SIP is een algemene gezondheidsvragenlijst voor verschillende ziektebeelden. De Roland Disability Questionnaire is samengesteld uit 24, voor rugklachten relevante, ja/nee items uit de SIP. Aan deze items is telkens toegevoegd de woorden "vanwege mijn rugklachten." Hierdoor zijn beperkingen ten gevolge van rugklachten te onderscheiden van beperkingen door een andere oorzaak. Er bestaan inmiddels een drietal versies: de orginele RDQ-24 1, een gemodificeerde versie voor lage rugklachten met uitstraling in het been (RDQ-23) 4 en een verkorte versie de RDQ-18 5. De validiteit, betrouwbaarheid en responsiviteit van de Engelstalige versies is goed 2 3. Er is een valide Nederlandstalige versie van de RDQ-24 6.

Instructies aan patiënt

De patiënt moet de ja/nee vragen beantwoorden met betrekking op een tijdsperiode van de laatste 24 uur (een dag).

Overzicht

Vorm

Een door de patiënt zelf in te vullen vragenlijst van 18 (RDQ-18), 23 (RDQ-23) of 24 vragen (RDQ-24)

Subschalen

Geen

Scoring

Per vraag zijn er twee antwoordcategorieën: ja – nee De totaalscore bestaat uit het optellen van het aantal keren dat de patiënt ja heeft ingevuld. De totaalscore kan variëren van 0 (geen beperkingen) tot 24 (ernstige beperkingen).


Betrouwbaarheid

Interne consistentie

Test-hertest betrouwbaarheid

De test-hertest betrouwbaarheid is goed over een periode van 3: dezelfde dag r = 0.91 3 weken r = 0.83 6 maanden r = 0.72

Inter-/intrabeoordelaars betrouwbaarheid

Goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: r =0.92 (2 beoordelaars) 3


Validiteit

Inhoudsvaliditeit

Constructvaliditeit

De correlatie tussen de RDQ en diverse meetinstrumenten is berekend op een tweetal momenten (0 en 4 maanden)6. Bij begin 0 maanden: Quebec Back Pain Disability Scale r = 0.80 Pijnintensiteit (VAS) r = 0.64 Nottingham Health Profile subschaal energie r = 0.58 subschaal pijn r = 0.73 subschaal fysieke mobiliteit r = 0.77

Na 4 maanden:

Quebec Back Pain Disability Scale r = 0.92 Pijnintensiteit (VAS) r = 0.66 Nottingham Health Profile subschaal energie r = 0.54 subschaal pijn r = 0.77 subschaal fysieke mobiliteit r = 0.80

Criterium validiteit

Responsiviteit

Om de responsiviteit aan te tonen zijn effect sizes berekend in een klinisch verbeterde groep en een niet verbeterde groep. De effect sizes zijn voor de verbeterde groep 2.02, en voor de niet verbeterde groep 0.41 7. De area under ROC (AUC) is eveneens berekend in een tweetal studies. Deze varieert van 0.68 6 en 0.93 7.


Referenties

  1. Roland M., Morris R. A study of the natural history of back pain. Part 1 Development of a reliable and sensitive measure of disability in low back pain. Spine; 1983, 8: 141-145
  2. Beurskens A.J.H.M., de Vet H.C.W., Köke A.J.A., Heijden van der G.J.M.G., Knipschild P.G. Measuring the functional status of patients with low back pain. Assesment of the quality of four disease-specific questionnaires.Spine; 1995, 20:1017-1028
  3. Stratford P.W., Binkley J., Solomon P., Gill C., Finch E. Assessing change over time in patients with low back pain. Physical Therapy; 1994, vol. 74(6):528-533
  4. Patrick D.L., Deyo R.A., Atlas S.J., Singer D.E., Chapin A., Keller R.B. Assessing health-related quality of life in patients with sciatica. Spine; 1995, 20:1899-1909
  5. Stratford P.W., Binkley J.M. Measurement properties of the RDQ-18. A modified version of the Roland-Morris Disability Scale. Spine 1997; 22:2416-2421
  6. Gommans I.H.B., Koes B.W., van Tulder M.W. Validiteit en responsiviteit Nederlandstalige Roland Disability Questionnaire. Vragenlijst naar functionele status bij patienten met lage rugpijn. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 1997;107(2):28-33.
  7. Beurskens A.J.H.M., de Vet H.C.W., Köke A.J.A. Responsiveness of functional status in low back pain. A comparison of different instruments. Pain 1996, Apr, 65(1):71-76