Aandoening

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een aandoening is het overkoepelende begrip voor de verzameling van symptomen, syndromen, klinische tekens, ziekten, handicaps, letsels en RSI's.

Aandoeningen kunnen onderverdeeld worden in semiologie en oorzaak.

Semiologie

  • Symptoom is een waarneembaar teken van afwijking van het 'gezonde', deze waarneming kan klinisch gebeuren, dus vaststelbaar zonder of met eenvoudige hulpmiddelen. Bv. buikpijn, enkel-oedeem, koorts, hartruis, clubbing. (Bevindingen met behulp van laboratoriumonderzoek of medische beeldvorming worden geen symptomen genoemd.)
  • Syndroom is geen pathologie, maar een term voor de verzameling van samen voorkomende symptomen. Aan dit symptomencomplex kunnen verschillende pathologieën ten grondslag liggen.
  • Klinisch teken (semeion) is in tegenstelling tot een symptoom niet klinisch waarneembaar, maar enkel via bijkomend onderzoek aantoonbaar. Bijvoorbeeld via laboratorium onderzoek of medische beeldvorming: hypocalciëmie, anemie, infarct (de ziekte die hartinfarct kan veroorzaken is atheromatose), ischemie.

Oorzaken

  • Ziekte: een pathologie met een verloop (proces), endogeen of door (micro-) organismen of prionen veroorzaakt.
  • Trauma: letsel (pathologie) met een verloop, veroorzaakt door een exogene impact met beschadiging. Dit letsel of de impact kan ook psychisch van aard zijn. bv. breuken
  • RSI : een niet traumatisch letsel (pathologie) met verloop, veroorzaakt door overmatige belasting.
  • Handicap (onderscheid met sequel?) is een pathologie zonder verloop en met een permanent functieverlies zonder of met onvoldoende mogelijkheid de functie zodanig te herstellen dat ongehinderd functioneren mogelijk wordt op fysiek, mentaal of sociaal vlak.
  • Stigma: is een pathologie zonder verloop en zonder functieverlies. Bijvoorbeeld: albinisme, aardbei-hemangioom, wijnvlek, moedervlek, litteken, Siamese tweeling, bepaalde misvormingen, bepaalde deficiëntie.

Concreet voorbeeld van onderverdeling

De builenpest

Verwante onderwerpen in Wikipedia

De aandoeningen in Wikipedia zijn zowel ingedeeld per orgaan, specialisme als per ontstaansmechanisme.


Indeling volgens orgaansysteem

Maag-darmstelsel of Tractus Digestivus

Urogenitaal stelsel of Tractus Urogenitalis

Hart- en vaatstelsel of Tractus Circulatorius

Indeling per specialisme

Indeling volgens ontstaansmechanisme

Ziekte

Andere

Trauma