Musculus masseter

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Musculus masseter
Hoort bij: Kauwspieren
Oorsprong: Arcus zygomaticus
Aanhechting: Tuberositas masseterica bij de angulus mandibulae
Innervatie: Nervus massetericus
Functie: Sluiten van de mond en opheffen van de mandibula
Gray378.png

De musculus masseter of kauwspier is een van de kauwspieren.

De kauwspieren worden alle bezenuwd door takken van de nervus mandibularis. Ze stammen af van de eerste visceraalboog.

De m. masseter is verdeeld in een oppervlakkig deel en een diep deel. De vezels van het oppervlakkig deel verlopen schuin. Het diep deel ontspringt met loodrechte vezels aan het binnenvlak van de processus zygomaticus van het os temporale en ook van de fascia temporalis.

Kauwmusculatuur


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Schedeldakspieren: epicranius - occipitofrontalis - temporoparietalis

Spieren ooglid: orbicularis oculi - corrugator supercilii - depressor supercilii

Neusspieren: procerus - nasalis - depressor septi nasi - dilatator naris posterior - dilatator naris anterior - levator labii superioris alaeque nasi

Mondspieren: levator labii superioris - levator anguli oris - zygomaticus major - zygomaticus minor - mentalis - depressor labii inferioris - depressor anguli oris - transversus menti - buccinator - orbicularis oris - risorius

Kauwspieren: masseter - temporalis - pterygoideus lateralis - pterygoideus medialis

Oogspieren: levator palpebrae superioris - rectus superior - rectus inferior - rectus medialis - rectus lateralis - obliquus superior - obliquus inferior - ciliaris - dilatator pupillae - sphincter pupillae

Oorspieren: auricularis anterior - auricularis superior - auricularis posterior - stapedius - tensor tympani

Larynxspieren: cricothyroideus - cricoarytenoideus posterior - cricoarytenoideus lateralis - arytenoideus - thyroarytenoideus

Tongspieren: genioglossus - hyoglossus - chondroglossus - styloglossus - longitudinalis superior linguae - longitudinalis inferior linguae - transversus linguae - verticalis linguae

Verhemeltespieren: levator veli palatini - tensor veli palatini - uvulae - palatoglossus - palatopharyngeus

Pharynxspieren: constrictor pharyngis inferior - constrictor pharyngis medius - constrictor pharyngis superior - stylopharyngeus - salpingopharyngeus