Musculus temporalis

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Musculus temporalis
Hoort bij: Kauwspieren
Oorsprong: Fossa temporalis, tussen linea temporalis inferior en crista infratemporalis
Aanhechting: Mediaal en anterior aspect van de processus coronoidalis mandibulae
Innervatie: Nervus mandibularis
Functie: Opheffen en retractie van de mandibula
Gray382 muscle temporal.png

De musculus temporalis is een van de kauwspieren.

De kauwspieren worden alle bezenuwd door takken van de nervus mandibularis. Ze stammen af van de eerste visceraalboog.

De m. temporalis kan gevoeld worden op de slapen, wanneer men knarsetandt.

Kauwmusculatuur


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Schedeldakspieren: epicranius - occipitofrontalis - temporoparietalis

Spieren ooglid: orbicularis oculi - corrugator supercilii - depressor supercilii

Neusspieren: procerus - nasalis - depressor septi nasi - dilatator naris posterior - dilatator naris anterior - levator labii superioris alaeque nasi

Mondspieren: levator labii superioris - levator anguli oris - zygomaticus major - zygomaticus minor - mentalis - depressor labii inferioris - depressor anguli oris - transversus menti - buccinator - orbicularis oris - risorius

Kauwspieren: masseter - temporalis - pterygoideus lateralis - pterygoideus medialis

Oogspieren: levator palpebrae superioris - rectus superior - rectus inferior - rectus medialis - rectus lateralis - obliquus superior - obliquus inferior - ciliaris - dilatator pupillae - sphincter pupillae

Oorspieren: auricularis anterior - auricularis superior - auricularis posterior - stapedius - tensor tympani

Larynxspieren: cricothyroideus - cricoarytenoideus posterior - cricoarytenoideus lateralis - arytenoideus - thyroarytenoideus

Tongspieren: genioglossus - hyoglossus - chondroglossus - styloglossus - longitudinalis superior linguae - longitudinalis inferior linguae - transversus linguae - verticalis linguae

Verhemeltespieren: levator veli palatini - tensor veli palatini - uvulae - palatoglossus - palatopharyngeus

Pharynxspieren: constrictor pharyngis inferior - constrictor pharyngis medius - constrictor pharyngis superior - stylopharyngeus - salpingopharyngeus