Sjabloon:Spieren Hoofd

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Schedeldakspieren: epicranius - occipitofrontalis - temporoparietalis

Spieren ooglid: orbicularis oculi - corrugator supercilii - depressor supercilii

Neusspieren: procerus - nasalis - depressor septi nasi - dilatator naris posterior - dilatator naris anterior - levator labii superioris alaeque nasi

Mondspieren: levator labii superioris - levator anguli oris - zygomaticus major - zygomaticus minor - mentalis - depressor labii inferioris - depressor anguli oris - transversus menti - buccinator - orbicularis oris - risorius

Kauwspieren: masseter - temporalis - pterygoideus lateralis - pterygoideus medialis

Oogspieren: levator palpebrae superioris - rectus superior - rectus inferior - rectus medialis - rectus lateralis - obliquus superior - obliquus inferior - ciliaris - dilatator pupillae - sphincter pupillae

Oorspieren: auricularis anterior - auricularis superior - auricularis posterior - stapedius - tensor tympani

Larynxspieren: cricothyroideus - cricoarytenoideus posterior - cricoarytenoideus lateralis - arytenoideus - thyroarytenoideus

Tongspieren: genioglossus - hyoglossus - chondroglossus - styloglossus - longitudinalis superior linguae - longitudinalis inferior linguae - transversus linguae - verticalis linguae

Verhemeltespieren: levator veli palatini - tensor veli palatini - uvulae - palatoglossus - palatopharyngeus

Pharynxspieren: constrictor pharyngis inferior - constrictor pharyngis medius - constrictor pharyngis superior - stylopharyngeus - salpingopharyngeus