Musculus biceps brachii

Uit FysioPedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Musculus biceps brachii
Hoort bij: Armspieren
Origo: Tuberculum supraglenoidale scapulae (lange kop) en Processus coracoideus scapulae (korte kop)
Insertie: Tuberositas radii
Innervatie: Nervus musculocutaneus
Functie: Flexie elleboog en supinatie
Arm muscles front deep.pngEen schouder en arm van voren gezien, met de biceps brachii
Oefening voor de biceps

De musculus biceps brachii is een Latijnse naam voor de zich in de bovenarm bevindende belangrijkste armspier. Hij wordt in het Nederlands ook wel de tweehoofdige armbuigspier genoemd.

Origo

Insertie

Functie


Youtube video

Bodybuilders tonen hun Musculus biceps brachii <youtube v="sHS9G273e0A" />


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi