Musculus subscapularis

Uit FysioPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Musculus subscapularis
Hoort bij: Armspieren
Origo: fossa subscapularis
Insertie: tuberculum minus
Innervatie: nervus subscapularis (C5-C8)
Functie: endorotatie
250px

Musculus subscapularis of de onderschouderbladspier is één van de vier rotator-cuffspieren (hoewel dit niet algemeen is aanvaard). De spier is plat en driehoekig van vorm en ligt aan de binnenzijde van de scapula

Origo

Insertie

Functie

Innervatie

nervus subscapularis (C5-C8). Wanneer de spier verlamd is zien we vaak een grote exorotatiestand van de bovenarm.


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi