Musculus flexor digitorum profundis

Uit FysioPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Musculus flexor digitorum profundis
Hoort bij: ventrale onderarm spier
Oorsprong: facies anterior van de ulna, (proximale 2/3)
Aanhechting: basis van de phalanx van vinger II tot V
Innervatie: n. medianus en n. ulnaris
Functie: pols-hand gewricht: palmair flexie

MCP's: flexie en adductie PIP's: flexie

De musculus flexor digitorum profundis is een spier aan de ventrale zijde van de onderarm. De spier ontspringt van de voorzijde van de ulna en hecht aan de basis van de falanx van de vingers II tot V. Functie is palmair flexie, flexie en adductie van de MCP's en flexie van de PIP's.


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi