Musculus deltoideus

Uit FysioPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Musculus deltoideus is een skeletspier. Hij ligt dicht aan de oppervlakte en is daarom goed zichtbaar op de bovenarm. De m. deltoideus bestaat bij de mens uit drie delen: de pars clavicularis, de pars acromialis en de pars spinalis. De pars clavicularis heeft zijn origo aan het laterale eenderde deel van het sleutelbeen (lat.:clavicula), de pars acromialis heeft zijn origo aan de buitenrand van het acromion en de pars spinalis heeft zijn origo aan de onderkant van het spina scapulae. Deze drie delen hebben een gemeenschappelijke insertie in het processus deltoideus op het opperarmbeen (lat.:humerus). De functie van de spier is voornamelijk abductie van de bovenarm, maar de voorste vezels van de spier zorgen ook voor anteflexie en endorotatie en de achterste vezels zorgen voor retroflexie en exorotatie van de bovenarm. De innervatie is de n. axillaris (C5, C6).


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi