Musculus flexor pollicis longus

Uit FysioPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Musculus flexor pollicis longus
Hoort bij: ventrale onderarm spier
Oorsprong: caput humerale: epicondylus medialis van de humerus

caput radiale: facies anterior van de radius

Aanhechting: basis van de phalanx distalis van de duim
Innervatie: n. medianus (C6)
Functie: pols-handgewricht:palmair flexie

duimzadelgewricht: adductie, oppositie

De musculus flexor pollicis longus is een spier aan de ventrale zijde van de onderarm. De spier heeft twee koppen, namelijk het caput humerale en het caput ulnare. Het caput humerale ontspringt vanaf de mediale epicondyl van de humerus en het caput radiale ontspringt aan de voorzijde van de radius. De spier hecht aan aan de basis van de distale phalanx van de duim. Deze spier opponeert en adduceert de duim.


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi