Musculus palmaris longus

Uit FysioPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Musculus palmaris longus
Hoort bij: ventrale onderarm spier
Oorsprong: epicondylus medialis humeri, fascia antebracii
Aanhechting: aponeurosis palmaris
Innervatie: n. medianus (C6)
Functie: elleboog: flexie

pols-hand gewricht: palmair flexie, spannen aponeurosis palmaris

De musculus palmarus longus is een spier aan de ventrale zijde van de onderarm. De spier ontspringt aan de epicondylus medialis van de humerus en hecht aan aan de palmaire aponeurosis. Als functie maakt de spier flexie in de elleboog en palmair flexie in het pols-handgewricht. Ook brengt hij de palmaire aponeurosis op spanning.

Bij niet iedereen is deze spier aanwezig.


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi