Musculus extensor digitorum

Uit FysioPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Musculus extensor digitorum
Hoort bij: Dorsale onderarmarmspieren
Origo: Caput commune: epicondylus lateralis humeri, lig. collaterale radiale en lig. anulare radii
Insertie: Aponeurose van 2e-5e vinger
Innervatie: Nervus radialis, r. profundus
Functie: Extensie vingers en Lichte dorsaalflexie vingers

De M. Extensor digitorum is een Latijnse naam voor de zich in de onderarm bevindende strekspier van de vingers.

Origo

Caput commune:

  • epicondylus lateralis humeri
  • lig. collaterale radiale
  • lig. anulare radii

Insertie

  • digitorum II- V, dorsale aponeurosis
  • basis phalanges proximales

Functie

  • extensie vingers
  • spreiden vingers
  • extensie hand
  • ulnaire adductie hand{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi