Musculus flexor carpi ulnaris

Uit FysioPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Musculus flexor carpi ulnaris
Hoort bij: ventrale onderarm spier
Oorsprong: caput humerale: epicondylus medialis van de humerus

caput ulnare: olecranon van de ulna

Aanhechting: os pisiforme, basis van os metacarpi V en os hamatum
Innervatie: n. ulnaris
Functie: elleboog: flexie

pols-handgewricht: palmair flexie, ulnair abductie MCP's: flexie, adductie PIP's: flexie

De musculus flexor carpi ulnaris is een spier aan de ventrale zijde van de onderarm. De spier heeft twee koppen, namelijk het caput humerale en het caput ulnare. Het caput humerale ontspringt vanaf de mediale epicondyl van de humerus en het caput ulnare onspringt aan de kop van de ulna. De spier hecht aan aan de middenhandsbeentjes. Als functie maakt de spier flexie in de elleboog, palmairflexie en ulnair abductie in de pols, flexie en adductie in de MCP's en flecie in de PIP's.


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi