Musculus teres major

Uit FysioPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Musculus teres major is een skeletspier.

Beschrijving

Het betreft hier de grote ronde armspier. Hij behoort tot de dorsale (dorsaal) spiergroep, dat wil zeggen dat de spier aan de rugzijde ligt.

Locatie

De spier heeft zijn oorsprong bij de angulus inferior van de margo lateralis van het schouderblad. Hij loopt naar de crista tuberculi minoris, waaraan hij zijn aanhechting heeft naast de bursa subtendinea m. teretis majoris.

Functies

Zijn belangrijkste functie is retroflexie van de arm mediaalwaarts. Hieronder wordt verstaan een retroflexie met gelijktijdig in geringe mate een binnenwaartse rotatie. Deze beweging wordt vooral zeer goed geregeld als de arm zich eerst in anteflexie en in een lichte abductiestand bevindt. Bovendien werkt hij mee bij de adductie.


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi