Musculus flexor carpi radialis

Uit FysioPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Musculus flexor carpi radialis
Hoort bij: ventrale onderarm spier
Oorsprong: epicondylus medialis humeri, fascia antebrachii
Aanhechting: palmaire vlakken van de basis van os metacarpi II (vaak ook III)
Innervatie: n. medianus (C6)
Functie: elleboog: flexie, pronatie

pols-hand: palmair flexie, radiaal abductie

De musculus flexor carpi radialis is een spier aan de ventrale zijde van de onderarm. De spier ontspringt aan de epicondylus medialis van de humerus en hecht aan aan de palmaire basis van os metacarpi II en III. In de elleboog brengt hij zowel flexie als pronatie teweeg, en in het pols-handgewricht palmair flexie en radiaal abductie


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi