Musculus brachialis

Uit FysioPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Musculus brachialis
Hoort bij: Bovenarmspieren
Oorsprong: distale deel voorzijde humerus
Aanhechting: tuberositas ulnae
Innervatie: nervus musculocutaneus en nervus radialis
Functie: flexie in het ellebooggewricht
Brachialis.png
De m. brachialis is onderaan de bovenarm te zien.


De musculus brachialis is een spier die aan de voorzijde over het ellebooggewricht loopt. Hij is samen met de m. biceps brachii de belangrijkste buigspier van de bovenarm, ongeacht de pro- of supinatiestand van de onderarm.


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi