Musculus trapezius

Uit FysioPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Musculus trapezius
Hoort bij: spieren van de schoudergordel
Oorsprong: 1. pars descendens: os occipitale en via het lig. nuchae aan de procc. spinosi van alle halswervels

2. pars transversa: peesplaat ter hoogte van de procc. spinosi van de 1e-4e borstwervel

3. pars ascendens: procc. spinosi van de 5e-12e borstwervel

Aanhechting: 1. pars descendens: laterale deel clavicula

2. pars transversa: acromion

3. pars descendens: spina scapulae

Innervatie: nervus accesorius en plexus cervicalis (C2-C4)
Functie: 1. pars descendens: trekt scapula schuin naar boven en draait deze naar buiten

2. pars transversa: verschuift schouderblad naar mediaal

3. pars ascendens: trekt scapula naar mediocaudaal

fixatie van het schouderblad aan de thorax

Gray409.png
De m. rhomboideus major is aan de linkerzijde te zien.

De musculus trapezius is een grote skeletspier die het schouderblad beweegt. Hij beslaat een groot gedeelte van de rug en wordt door zijn vorm in het nederlands de monnikskapspier genoemd. Hij loopt grofweg van de schedelbasis tot halverwege de rug.


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi