Musculus triceps brachii

Uit FysioPedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Musculus triceps brachii
Hoort bij: Armspieren
Origo: {{{Origo}}}
Insertie: {{{Insertie}}}
Innervatie: N. radialis
Functie: Extensie elleboog; retroversie en adductie arm
Triceps brachii.png

De musculus triceps brachii is een grote driekoppige skeletspier bij de mens. De spier ligt langs de achterzijde van de bovenarm.

De triceps brachii wordt meestal eenvoudigweg de triceps genoemd, deze term (Latijn voor "drie hoofden") kan echter gebruikt worden voor elke skeletspier met drie aanhechtingspunten. De triceps zorgen voor zo'n 60 procent van de massa van de arm, mensen die hun armspieren trainen met gewichten verwaarlozen vaak deze spiergroep ten voordele van de M. biceps brachii. De spier zorgt voor het strekken van de arm, en werkt dus tegenovergesteld aan de biceps die voor de buiging zorgt.

De lange kop, het Caput longum begint aan het schouderblad onder de gewrichtskom. De beide andere delen (Caput mediale en Caput laterale) ontspringen aan de rugzijde van het opperarmbeen (humerus).


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi