Musculus omohyoideus

Uit FysioPedia
(Doorverwezen vanaf Musculus omohyoïdeus)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Musculus omohyoideus
Hoort bij: spieren van de schoudergordel
Oorsprong: margo superior van de scapula
Aanhechting: tongbeen
Innervatie: ansa cervicalis van de plexus cervicalis (C1-4)
Functie: fixatie tongbeen, verplaatsing strottenhoofd en tongbeen naar caudaal, spant halsfascie en houdt v. jugularis interna open.

De musculus omohyoideus is een skeletspier die een rol speelt bij de eindfase van het slikproces. Hij loopt van het schouderblad naar het tongbeen.


{{{afb_links}}} Spieren van het Hoofd -- Hals -- Romp -- Bovenste lidmaat -- Onderste lidmaat -- lijst van alle spieren {{{afb_rechts}}} Icoon-manvrouw.png

Spieren van de schoudergordel: supraspinatus - infraspinatus - teres minor - deltoideus - subscapularis - teres major - latissimus dorsi - coracobrachialis - pectoralis minor - pectoralis major - rhomboïdeus major - rhomboïdeus minor - levator scapulae - serratus anterior - subclavius - omohyoïdeus - sternocleïdomastoïdeus - trapezius

Spieren van de bovenarm: biceps brachii - brachialis - triceps brachii - anconeus

Ventrale onderarmspieren: pronator teres - flexor digitorum superficialis - flexor carpi radialis - palmaris longus - flexor carpi ulnaris - pronator quadratus - flexor digitorum profundis - flexor pollicis longus

Dorsale onderarmspieren: extensor digitorum - extensor digiti minimi - extensor carpi ulnaris - supinator - abductor pollicis longus - extensor pollicis brevis - extensor pollicis longus - extensor indices

Radiale onderarmspieren: extensor carpi radialis brevis - extensor carpi radialis longus - brachioradialis

Korte spieren van de hand: interosseï palmares - interosseï dorsales - lumbricales - adductor pollicis brevis - adductor pollicis - opponens pollicis - palmaris brevis - abductor digiti minimi - flexor digiti minimi brevis - iopponens digiti minimi